“To create one’s own world takes courage.” Georgia O’Keeffe